Privacy verklaring

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Budelpack, daarom worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze privacy verklaring informeert u over de wijze waarop Budelpack uw persoonsgegevens beschermt.

Verwerking persoonsgegevens

Indien u vrijwillig persoonsgegevens aan Budelpack heeft verstrekt met het oog op bijvoorbeeld het ontwikkelen van een commerciële relatie of anderszins, dan stemt u er mee in dat Budelpack uw persoonsgegevens opneemt in zijn administratie en u aan de hand van deze gegevens kan benaderen dan wel informeren. Al uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Budelpack houdt zich  daarbij in alle gevallen aan de eisen die vermeld staan in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. De verzameling en het gebruik van gegevens wordt beperkt tot datgene dat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening te kunnen bieden. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte te houden over nieuws en ontwikkelingen bij Budelpack. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich op ieder moment kunt afmelden.

Budelpack verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die op de Budelpack website gegevens achterlaten zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor:

  • Relatiebeheer
  • Het sturen van nieuwsbrieven
  • Het bijhouden en analyseren van het gebruik van de website

Door onze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze privacy verklaring.

De Budelpack website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op uw harde schijf in uw computer wordt opgeslagen. Door het gebruik van cookies wordt een website makkelijker in gebruik. Budelpack kan dankzij cookies zien hoe vaak de website – en welke pagina’s – wordt bekeken. Cookies zijn per gebruiker uniek.

Beveiliging persoonsgegevens

Budelpack heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer dit wettelijk vereist is. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzage en correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Indien de gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dan kunt u op ieder moment, kosteloos, een verzoek bij Budelpack indienen om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Bewaartermijnen

Budelpack bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Poortvliet, mei 2018