Aanstelling M.J. (Marcel) Baljeu als Managing Director van Budelpack Poortvliet BV

Van een single-site naar een multi-site onderneming

In 2 jaar tijd groeiden we van een single-site onderneming naar een multi-site onderneming, met een eigen (hoofd)vestiging in Poortvliet (NL) en drie flexibele vestigingen in Waddinxveen (NL), Hazeldonk (NL) en Olszowa (PL). Ons doel is om u ‘any place, any time’  onze co-packing en co-manufacturing diensten aan te bieden binnen de segmenten Food, Petfood en Fresh. Deze groei vraagt ook om aanpassing van de organisatie. Het doet ons daarom een genoegen u over het volgende te kunnen informeren: per 1 maart 2017 is de heer M.J. (Marcel) Baljeu aangesteld als Managing Director (statutair directeur) van Budelpack Poortvliet BV

Over Marcel Baljeu

Marcel is in 2007 bij Budelpack Poortvliet B.V. in dienst getreden als Financial Controller, zijnde verantwoordelijk voor Finance, Human Resource en ICT. In de afgelopen jaren is zijn verantwoordelijkheid uitgebreid met Supply Chain Management en Operations Management.

Marcel draagt de kernwaarden van Budelpack een warm hart toe (Benaderbaar, Bescheiden, Beter, Bezieling en Betrouwbaar). Tevens is hij al tien jaar (minderheids)aandeelhouder in de Budelpack Groep.

Peter Nieuwkerk Group Managing Director en verantwoordelijk voor commercie

Peter Nieuwkerk blijft onveranderd eigenaar van de Budelpack Groep. Met de overdracht van de  verantwoordelijkheid voor de Poortvliet-site aan Marcel Baljeu zal Peter zich als Group Managing Director van Budelpack Europe BV verder gaan richten op groei van de Groep, bestaande uit Budelpack Europe BV (equipment pool), Budelpack On Site BV (flexibel co-packen, any place, any time) en InnoFresh Packing BV (Fresh). Tevens blijft Peter functioneel verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten binnen de Budelpack Group.

Wij danken u voor uw vertrouwen in Budelpack gedurende de afgelopen jaren en wij zullen er aan blijven werken om uw vertrouwen ook in de komende jaren te verdienen!